Agenda schooljaar 2018-2019

  • Maandag 3 september: start huiswerkbegeleiding Kopklas
  • Dinsdag 11 september: start huiswerkbegeleiding De Apollo
  • Maandag 24 september: start huiswerkbegeleiding CSB
  • Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober: herfstvakantie, geen huiswerkbegeleiding
  • Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari: kerstvakantie, geen huiswerkbegeleiding